ABS และชั้นสินค้ารีไซเคิลท่อระบายน้ำ

iDrain เป็นอัตราแรกและท่อระบายน้ำชั้นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพราะผลิตโดยพลาสติก ABS จะนำมาใช้ใหม่และบล็อกกลิ่นไม่พึงประสงค์และการอุดตันปก, แหวนพลาสติกและภาชนะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

ABS ผสมผสานความแข็งแรงและความแข็งแกร่งของโพลิเมอร์ Acrylonitrile และสไตรีนที่มีความเหนียวของยาง polybutadiene นี้ทำให้เกิดช่องที่จะเป็นมันวาวแกร่งแข็งยืดหยุ่นแม้ที่อุณหภูมิต่ำและคงทน

สัมผัส นวัตกรรม!

ดูดีกับคุณ? อ้างว่ามันเป็นนวัตกรรม สินค้า! การสั่งซื้อในขณะนี้